Ieejas forma

Meklēšana

Kalendārs

«  Janvāris 2018  »
PrOTCPkSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Vietnes draugi

Statistika


Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0
Sestdiena, 2018-01-20, 6:06 PM
Sveicināti Viesis
Galvenie | Reģistrācija | Ieeja
Biedrība "Latvijas Aeroklubs"

Sacensību saraksts


1.Starptautisko Aviācijas sporta sacensību Noteikumi, Aviācijas Sporta kodekss : FAI Statutes, ver. 2017
                                                              : FAI ByLaws, ver. 2017
                                                              : FAI Sporting Code,General Section ver. 2017
                                                              : Section 1, ver. 2016

2.1. Aviācijas sporta Starptautisko sporta sacensību noteikumi: Paraugs, angļu valodā
2.2. Aviācijas sporta sacensību pamatnoteikumi : Nolikuma paraugs, latviešu valodā

3. Latvijas Aerokluba biedru sacensību saraksts , konsolidēts : 2018.gads
2017.gads
Biedrības "Latvijas Aeroklubs" biedru sacensību saraksti, nolikumi pieejami katra biedra INTERNET vietnēs :

1. Karstā gaisa balonu sporta sacensības un to rezultāti, nolikumi : 2010.- 2017.gads

2. Lidmodeļu sporta sacensības, rezultāti , nolikumi : http://www.nakotne.com/news.php

3. Paraplanierisma sporta sacensības, rezultāti , nolikumi : http://paragliding.lv/index.php?page=sacensibas

4. Raķešu kosmiskā modelisma sacensības, rezultāti , nolikumi : https://sites.google.com/site/lrkmss/home

Latvijas Aerokluba prasības sporta speciālistiem.

Šo prasību izpilde garantēs, ka attiecīgais sporta speciālists (treneris) saņems federācijas pozitīvu atzinumu, ka viņš atbilst attiecīgā  veida A, B vai C kategorijas sporta speciālista sertifikāta saņemšanai.Katrā aviācijas sporta veidā šīs prasības var būt atšķirīgas un individuālos eksāmenus apliecības iegūšanai pretendents kārto piekritīgajā sporta veida federācijā. Attiecīgā sporta veida federācija sagatavo rekomendāciju, ko apstiprina Latvijas Aeroklubs.

Aktīvās pilotēšanas sporta veidu pretendentu teorētiskais eksāmens. Katra priekšmeta jautājumu skaits un kārtošanas laiks:

Nr.
p.k.

Teorētiskā eksāmena priekšmets

Privātpilots

jautājumu skaits

laiks (minūtes)

  1.

Civilo aviāciju regulējošie normatīvie akti

16

40

  2.

Cilvēka veiktspēja

12

30

  3.

Meteoroloģija

16

40

  4.

Radiosakari VFR

10

25

  5.

Gaisa kuģa lidojuma principi

16

40

  6.

Gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras

10

25

  7.

Lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana

12

30

  8.

Vispārīgas zināšanas par gaisa kuģi

12

30

  9.

Navigācija

16

40

 

Teorētiskā eksāmena kārtošana

1. Eksāmena dokumenti nav vispārpieejama informācija.

2. Pirms eksāmena tiek pārbaudīta pretendenta identitāte.

3. Eksāmena laikā pretendentus izvieto tā, lai pretendenti nevarētu iegūt informāciju no citu pretendentu eksāmena dokumentiem. Eksāmena laikā pretendenti nedrīkst sarunāties.

4. Visus eksāmena dokumentus un palīgmateriālus, kas tiek izsniegti pretendentam eksāmena vajadzībām, pēc eksāmena beigām nodod atpakaļ.

5. Eksāmena laikā pretendentam ir pieejami tikai eksaminācijas dokumenti, specifiska dokumentācija un eksaminācijā nepieciešamie darba piederumi.

6. Eksāmena laikā pretendenti drīkst izmantot:

6.1. neprogrammējamu kalkulatoru bez specifiskām aviācijas funkcijām;

6.2. mehānisko navigācijas logaritmisko lineālu;

6.3. transportieri;

6.4. cirkuli;

6.5. lineālu;

6.6. tulkojošo vārdnīcu (bez aviācijas terminu skaidrojuma).

7. Eksāmena laikā pretendents nedrīkst izmantot nekādu elektronisko aprīkojumu.

 

Sporta speciālistu sertifikācija

Saskaņā ar Sporta likumu sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”. 

Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības nosaka 26.01.2010. MK noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām".

SERTIFIKĀCIJAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
Fiziskā persona, kura vēlas saņemt sertifikātu, iesniedz:

1. RAKSTISKU IESNIEGUMU (veidlapa)
iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, tālruņa numuru, darba vietu un amatu, kā arī sporta veidu (darbības jomu). 

2. IZGLĪTĪBU APLIECINOŠUS DOKUMENTUS
iesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātus norakstus. 

3. TĀLĀKIZGLĪTĪBAS VAI PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS DOKUMENTUS
iesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātus norakstus.

4. PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PĀRSKATU PAR PĒDĒJIEM 5 GADIEM (veidlapa)
iesniedz A un B kat. sertifikātu pretendenti, C kat. sertifikāta pretendenti iesniedz resertificējoties. Pārskatu apstiprina darba devējs (-i).

5. AUDZĒKŅU AUGSTA LĪMEŅA SASNIEGUMUS ATBILSTOŠI KRITĒRIJIEM (veidlapa)
iesniedz A kategorijas sertifikāta pretendenti. B kategorijas sertifikāta pretendenti iesniedz tikai MK noteikumu Nr.77 noteiktajā gadījumā, kad sporta speciālists, kuram iepriekš piešķirts C kategorijas sertifikāts, vēlas pretendēt uz B kategorijas sertifikāta iegūšanu.

6. ATZĪTĀS SPORTA FEDERĀCIJAS ATZINUMS (veidlapa)
iesniedz attiecīgā sporta veida (darbības jomas) atzītās sporta federācijas rakstisku atzinumu par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām.

Atzīto sporta federāciju un to atzīto sporta veidu reģistrs

7. LSFP ATZINUMS
ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas, piemēram, aerobika, fitness (veselības sports) u.c., iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomes rakstisku atzinumu par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām. Iesnieguma veidlapa atzinuma saņemšanai no LSFP.

 LSFP Atzinumu sniegšanas komisijas nolikums. 

8. ĢIMENES ĀRSTA ATZINUMU PAR VESELĪBAS STĀVOKĻA ATBILSTĪBU VEICAMAJAM DARBAM

9. DOKUMENTU, KAS APLIECINA, KA VEIKTA SAMAKSA PAR PAKALPOJUMU
saskaņā ar Noteikumiem šādā apmērā:
Sertifikāta izsniegšana - 21,34 EUR
Sertifikāta dublikāta izsniegšana - 21,34 EUR
Sertifikācijas eksāmens - 9,96 EUR
Atkārtots eksāmens - 9,96 EUR
Resertifikācija - 21,34 EUR
LSFP atzinuma izsniegšana (tikai 7.punktā noteiktajā gadījumā) - 9,96 EUR

Bankas rekvizīti samaksai par sertifikācijas pakalpojumiem:
biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome"
Reģistrācijas Nr. 40008022932

1. AS "Swedbank", konts  LV52HABA0551027658243, kods HABALV22;

2. AS "Citadele banka", konts LV86 PARX0000575261019, kods PARXLV22;

3. Valsts kase, konts LV37TREL91531700 00000, kods TRELLV22.

Latvijā sertificēto sporta speciālistu saraksts
kuriem uz 2015.gada 1.janvāri ir derīgs sporta speciālista sertifikāts. Izvēloties attiecīgo sporta veidu, iespējams atrast visus Latvijā sertificētos trenerus šajā sporta veidā un to skaitu.  Tiem sporta speciālistiem, kuri ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un ir tiesīgi strādāt bez sertifikāta piecus gadus pēc attiecīgā diploma saņemšanas, nav pievienots sertifikāta numurs un kategorija.

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANA

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūru Latvijā reglamentē likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" un Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.525 "Kārtība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā".

Sporta speciālistiem, kas izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir tiesības pilntiesīgi un patstāvīgi strādāt Latvijā, taču jāņem vērā, ka izglītības dokumenti netiek atzīti automātiski, jo izglītības sistēmas dažādās valstīs ir atšķirīgas. Gadījumos, kad persona ieguvusi profesionālo kvalifikāciju ārvalstīs un Latvijā vēlas strādāt savā iegūtajā profesijā, par sporta speciālistu (treneri), personai sākotnēji ir jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā (turpmāk – AIC), kur jāiesniedz iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti.

AIC, pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sagatavo savu vērtējumu un nosūta izziņu Latvijas Sporta federāciju padomei (turpmāk – LSFP), kas pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu vai neatzīšanu. Ja LSFP pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, tā izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību sporta speciālista (trenera) profesijā.

Lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu vai neatzīšanu LSFP vārdā pieņem Sporta speciālistu sertifikācijas komisija.

C kategorijas sporta speciālistu sertifikācijas eksāmena programma

 


Copyright MyCorp © 2018 | Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz